• Nom del programa es exactament "Al dos mil por mil"
(7 total)