• Nom del programa es exactament "Amb llum pròpia"
(3 total)