• Nom del programa es exactament "Cafè d'idees"
(2 total)