• Nom del programa es exactament "Cinqüenters"
(2 total)