• Nom del programa es exactament "El de la mañana"
(2 total)