• Nom del programa es exactament "El faro"
(2 total)