• Nom del programa es exactament "El lado oscuro del Raval"
(2 total)