• Nom del programa es exactament "El mínim esforç"
(4 total)