• Nom del programa es exactament "El tirachinas"
(4 total)