• Nom del programa es exactament "Els veïns de l'escala"
(3 total)