• Nom del programa es exactament "Enganxa la ràdio "
(8 total)