• Nom del programa es exactament "Fútbol en Ràdio Girona"
(2 total)