• Nom del programa es exactament "Fem l'agost"
(3 total)