• Nom del programa es exactament "Fora la mandra"
(2 total)