• Nom del programa es exactament "Hora 20"
(8 total)