• Nom del programa es exactament "L'aventura és l'aventura"
(3 total)