• Nom del programa es exactament "L'edat del pavo"
(3 total)