• Nom del programa es exactament "L'home"
(2 total)