• Nom del programa es exactament "La claqueta"
(4 total)