• Nom del programa es exactament "La nit dels ignorants"
(14 total)