• Nom del programa es exactament "La parada"
(2 total)