• Nom del programa es exactament "La sotana"
(6 total)