• Nom del programa es exactament "Matilde, Perico y Periquín"
(5 total)