• Nom del programa es exactament "Mil paraules"
(2 total)