• Nom del programa es exactament "Noticiari del vespre"
(2 total)