• Nom del programa es exactament "Palabra de Beatles"
(2 total)