• Nom del programa es exactament "Paraules de sempre"
(2 total)