• Nom del programa es exactament "Primer toc"
(3 total)