• Nom del programa es exactament "Ràdio Barcelona és bona"
(2 total)