• Nom del programa es exactament "Sota mínims"
(4 total)