• Nom del programa es exactament "Tarda Tardà"
(8 total)