• Nom del programa es exactament "Torçant l'agulla"
(2 total)