• Nom del programa es exactament "Tu, jo i la 4"
(3 total)