• Nom del programa es exactament "Una hora de cua"
(2 total)