• Nom del programa es exactament "Una tarde en Jauja"
(2 total)