• Nom del programa es exactament "Ustedes son formidables"
(7 total)