• Presentador es exactament "Aisa, Josep Anton"
(5 total)