• Presentador es exactament "Anglès, Daniel"
(2 total)