• Presentador es exactament "Arenyes, Joan"
(5 total)