• Presentador es exactament "Bachs, Josep Maria"
(22 total)