• Presentador es exactament "Badia, Maria Antònia"
(10 total)