• Presentador es exactament "Balaguer, David"
(2 total)