• Presentador es exactament "Ballester, Francesc"
(3 total)