• Presentador es exactament "Baraibar, Carlos"
(3 total)