• Presentador es exactament "Barril, Joan"
(20 total)