• Presentador es exactament "Batllori, Joan"
(2 total)