• Presentador es exactament "Bofill, Joan"
(2 total)