• Presentador es exactament "Borràs, Joan"
(8 total)