• Presentador es exactament "Bosch, Àlex"
(3 total)