• Presentador es exactament "Brun, Manel"
(3 total)